วิธีการ

วิธีติดฟิล์มกันรอยรอบตัว Macbook Air & Macbook Pro หรือ ฟิล์มรอบตัวของ Notebook โดยทั่วไปมีอยู่ 3 ส่วน คือ ฝาบน, ที่วางมือ+Mouse Pad และ ส่วนฝาล่าง ซึ่งมีวิธีติดคล้ายๆกัน

ส่วนฝาล่างหรือพื้นล่าง

 1. ทำความสะอาดส่วนฝาล่างให้เรียบรอย ระวังอย่าให้มีฝุ่นเกาะ
 2. นำฟิล์มส่วนฝาล่างออกมา แกะออกและฉีดน้ำยาไปในส่วนกาวที่จะติดลงไป (ไม่ควรฉีดเยอะเกินไป ประมาณ 5-8 ครั้งก็พอ)
 3. ทำการติดฟิล์มลงไป โดยเริ่มจากตำแหน่งที่เป็นรูก่อน แล้วขยายออกไปให้ครบทุกรู
 4. เมื่อได้ตำแหน่งฟิล์มที่ตรงแล้ว ให้ใช้การ์ดหรือบัตรแข็งรีดน้ำยาออกตามขอบตัวเครื่อง (ควรใช้ผ้ารองซับน้ำยาที่ถูกรีดออกมา)
 5. ใช้ไดร์ความร้อนเป่าให้ฟิล์มแห้ง และเน้นในทุกๆส่วนให้เรียบ
 6. ใช้เล็บหรือ การ์ดแข็งเน้นตรงส่วน ขอบ, มุม และรูต่างๆ

ส่วนที่วาง+Mouse Pad

 1. ทำความสะอาดส่วนที่วางมือให้เรียบรอย ระวังอย่าให้มีฝุ่นเกาะ
 2. นำฟิล์มส่วนที่วางมือออกมา แกะออกและฉีดน้ำยาไปในส่วนกาวที่จะติดลงไป (ไม่ควรฉีดเยอะเกินไป ประมาณ 2-4 ครั้งก็พอ)
 3. ทำการติดฟิล์มลงไป โดยเริ่มจากตำแหน่งที่เป็น Mouse Pad ก่อน
 4. เมื่อได้ตำแหน่งฟิล์มที่ตรงแล้ว ให้ใช้การ์ดหรือบัตรแข็งรีดน้ำยาออกตามขอบตัวเครื่อง (ควรใช้ผ้ารองซับน้ำยาที่ถูกรีดออกมา)
 5. ใช้ไดร์ความร้อนเป่าให้ฟิล์มแห้ง และเน้นในทุกๆส่วนให้เรียบ
 6. ใช้เล็บหรือ การ์ดแข็งเน้นตรงส่วน ขอบ, มุม และรูต่างๆ

ส่วนฝาบน

 1. ทำความสะอาดส่วนฝาบนให้เรียบรอย ระวังอย่าให้มีฝุ่นเกาะ
 2. นำฟิล์มส่วนฝาบนออกมา แกะออกและฉีดน้ำยาไปในส่วนกาวที่จะติดลงไป (ไม่ควรฉีดเยอะเกินไป ประมาณ 5-8 ครั้งก็พอ)
 3. ทำการติดฟิล์มลงไป โดยเริ่มจากตำแหน่งที่มุมใดมุมนึงก่อน แล้วขยับให้ตรงทุกมุม
 4. เมื่อได้ตำแหน่งฟิล์มที่ตรงแล้ว ให้ใช้การ์ดหรือบัตรแข็งรีดน้ำยาออกตามขอบตัวเครื่อง (ควรใช้ผ้ารองซับน้ำยาที่ถูกรีดออกมา)
 5. ใช้ไดร์ความร้อนเป่าให้ฟิล์มแห้ง และเน้นในทุกๆส่วนให้เรียบ
 6. ใช้เล็บหรือ การ์ดแข็งเน้นตรงส่วน ขอบ, มุม และรูต่างๆ

shared on wplocker.com