TEAM SALE Suport

ศรีสมร สุขอยู่
Manager/ SALE

ผู้จัดการฝ่ายขาย ดูแลการเสนอราคา ออกแบบ นำเสนอข้อมูลเชิงลึก และงานขายทั้งหมด


โทร : 087-785-0808

ภาริณี กรณ์ศิริทองคำ
SHOP MANAGER

ผู้จดการร้านค้า สาขาพันธ์ทิพย์ ประตูน้ำ ดูแลค้าปลีก SHOP และ Online ประจำวัน LAZADA และ SHOPEE


โทร: 087-020-0115

SAN SAN MI
technician

ดูแลงานผลิต ตรวจสอบคุณภาพ ดำเนินงานจัดซื้อ และนำเข้า วัตถุดิบจาก ต่างประเทศ


โทร: 087-077-7277